Esbo stads värderingar, etiska principer och de mest centrala verksamhetsanvisningarna för den interna kontrollen har samlats i ett så kallat Code of Conduct-dokument. I sammanställningen betonas att stadens verksamhet grundar sig på Berättelsen om Esbo vars centrala värderingar är invånar- och kundorientering, öppenhet och rättvisa. Anvisningen som godkändes första gången år 2015 uppdaterades i december 2017.

Esbos etiska principer och praktiska verksamhetssätt – Code of Conduct (pdf)

Espoon kaupunki ja Code of Conduct (länk till video)


Öppna fil