Mötesplatsen för Svenskfinlands innovativa ledare

Framtidsdalen är ett nationellt projekt för framtidens ledare inom utbildningen. Under utbildningen, som pågår under 2018-2019, erbjuds deltagarna möjlighet att utveckla den egna organisationens ledningsfunktioner. Kommunerna deltar som ett eget team och fokus ligger på egna pågående utvecklingsprocesser i kommunen samt nätverkande.

Målgrupp: Utbildningsanordnare, bildnings- och sektordirektörer, skolornas och läroanstalternas rektorer samt personer i ledande ställning inom småbarnspedagogiken.

1. Stärker ledarskapskompetensen

Syftet med projektet Framtidsdalen är att stärka och utveckla ledarskapskompetensen hos utbildningsanordnare, bildnings- och sektordirektörer, skolornas och läroanstalternas rektorer samt personer i ledande ställning inom småbarnspedagogiken.

2. Stöder lokala och regionala utvecklingsbehov

Under utbildningarna jobbar man med sitt team, utvalda regionala processledare och sakkunniga föreläsare. Exempel på teman under utbildningsdagarna är strategiskt utvecklingsarbete, pedagogiskt ledarskap, en välmående organisation och andra aktuella frågor som berör bildningssektorn.

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för det egna arbetet och för pågående utvecklingsprocesser som leder framåt mot den nya bildningskommunen 2020. Teamwork är nyckelordet!

3. Strategiskt arbete tillsammans

Tanken med Framtidsdalen är att arbeta tillsammans med representanter från olika sektorer. Vi erbjuder:

  • Sakkunniga föreläsare kring aktuella teman
  • Regionala utbildningstillfällen (Helsingfors, Vasa och Åbo)
  • Processledning och handledning under utbildningen
  • Nätverkande och möjligheter att utveckla kontaktnätet i Svenskfinland
  • Webbportalen Framtidsdalen