Jag vill lyfta fram ett nytt intressant tänkande perspektiv som går under namnet Systemintelligens. Begreppet är utvecklat i Finland av professorerna Esa Saarinen och Raimo.P.Hämäläinen.
Systemintelligens syftar på framgångsrikt beteende i  system,  med andra ord i helheter. Det är nödvändigt att se både  systemets struktur och den mänskliga  interaktionen. Vi lever i system både hemma och på jobbet.

Utvecklarna av  Systemintelligens anser detta vara ett nyckelbegrepp för ledare. Det finns en gratis nedladdningsbar bok på engelska:

Being Better Better – Living with Systems Intelligence.

http://systemsintelligence.aalto.fi/being_better_better/

Var och en har  även möjlighet att göra ett självbedömningstest online på webben/ nätet som ger omedelbar respons med utvecklingsförslag.

http://salserver.org.aalto.fi/sitest/fi/

Det finns även ett Systemintelligens kortspel som  fungerar som ett arbetsverktyg för utveckling av  arbetslag/ team och organisationer och verktyget har redan prövats med framgång  inom småbarnspedagogiken i Vanda.

https://www.galliwashere.com/topaasia-systeemialy-haastattelussa-esa-saarinen-raimo-hamalainen/

Det finns mera material om Systemintelligens på hemsidorna

http://systeemialy.aalto.fi/


Öppna fil